Restauratie kapel Kasteel de Robiano

Tervuren; Muurschilderingen Kapel Kasteel de Robiano

In de pers

De restauratie van de muurschilderingen in de kapel van het kasteel De Robiano werd uitgevoerd door Profiel bv in opdracht van SAS Institute N.V., onder begeleiding van aNNo Architecten. Daarnaast stonden wij ook in voor de restauratie van de beelden, het meubilair en het altaar.

De kapel dateert uit 1864. Clothilde De Robiano en haar man François de Stolberg-Wernigerode gaven de opdracht tot de bouw (bron: Inventaris onroerend erfgoed Vlaanderen). Architect E. Coulon ontwierp de kapel en de decoratieschilder E. Deger verzorgde de neo-romaanse muurschilderingen. Ze zijn rijk aan kleuren en bevatten decoraties met een verscheidenheid aan florale en geometrische motieven. Deze accentueren de architecturale elementen van de kapel.

Verschillende lagen vinylverf bedekten de muurschilderingen in de loop van de tijd. In 2010-2011 is een studie uitgevoerd om de aanwezigheid en staat van de onderliggende schilderingen te onderzoeken.

De aard van het bindmiddel van de overschilderingen is vastgesteld aan de hand van laboratoriumsrestultaten. Op basis daarvan zijn verschillende testen uitgevoerd om de lagen te kunnen verwijderen zonder de oorspronkelijke schilderingen aan te tasten. Dit liet toe om de algemene staat van de schilderingen vast te stellen.

Deze was vrij goed, met uitzondering van de noordmuur en linkerbovenzijde van de apsis. De mortel en verflaag waren aangetast als gevolg van een probleem van waterinfiltratie. De verpulvering van de pleister en zoutuitbloei waren hiervan een gevolg. In deze zones zijn de bestaande decoraties gereconstrueerd teneinde het algemene beeld te herstellen. Dit terwijl de nog bestaande schilderingen gerestaureerd zijn.

Dankzij de restauratie van de kapel van kasteel De Robiano is de esthetische en historische waarde van het interieur hersteld. In 2023 was de kapel laureaat voor de erfgoedprijs van de Vlaamse Gemeenschap als beschermd erfgoed dat niet publiek toegankelijk is.