Anzegem; Restauratie stucwerk uit de Sint-Jan De Doperkerk

Anzegem; Restauratie stucwerk uit de Sint-Jan De Doperkerk

In de pers

Samenwerking

Artes Woudenberg N.V.

Op 16 oktober 2014 stond de Sint-Jan De Doperkerk in lichterlaaie. Het vuur verwoestte zowat het volledige schip van de kerk. Vooral het koepelgewelf met cassettes was zwaar aangetast. Profiel stond in voor de restauratie van het stucwerk uit de Sint-Jan De Doperkerk. Daarnaast stonden we ook in voor de behandeling van de altaren en beelden.

De koepel dateert uit 1828 en bestaat uit cassettes waarin telkens een rozet in reliëf is weergegeven. Door de brand ging zo’n 70% van de rozetten verloren, ofwel verdwenen ofwel dermate beschadigd dat ze niet meer te herstellen waren. Daarnaast was ook de onderliggende structuur verzwakt.

Onze restaurateurs brachten het cassetteplafond zorgvuldig in kaart. Van elk type rozet is één voorbeeld uitgekozen, gedemonteerd en gerestaureerd. Deze dienden als basis voor het afgieten van de te reconstrueren rozetten. De reconstructie gebeurde volgens de oorspronkelijke technieken. De gerestaureerde rozetten zijn ook zichtbaar gelaten als getuigen in de gerestaureerde koepel.