Privacybeleid

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

1. Wie zijn we?

Ons site adres is: https://restauratie-monumentenzorg.be.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Restauratie-monumentenzorg.be (hierna Profiel bv genoemd) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Profiel bv verstrekt. Profiel bv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Onderwerp
  • Bericht
  • Uw e-mailadres

3. Waarom hebben we deze gegevens nodig?

Profiel bv verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen contacteren om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

4. Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Profiel bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

5. Met wie delen we deze gegevens?

Profiel bv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

6. Naar waar zenden we deze gegevens?

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

7. Hoe gebruiken we Cookies? (zie ook onze pagina ‘Cookiebeleid‘)

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

8. Wat met ingesloten inhoud van andere sites?

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

9. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rmp.be, tav Pieter Noppe. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Profiel bv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

10. Hoe beveiligen we je gegevens?

Profiel bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Profiel bv maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Profiel bv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Profiel bv op via onderstaande gegevens:

Postadres: Profiel bv, Guido Gezellestraat 23, 8560 Wevelgem

BTW-nummer: BTW BE 0476 699 669

E-mailadres: info@rmp.be