Sculpturen

Projecten

Sculpturen

Sculpturen staan bekend als één van de klassieke beeldende kunsten. Reeds sinds de oudheid probeert de mens zich uit te drukken in een driedimensionale vorm. Dit kan door opbouwen (plastiek), wegnemen van materiaal (de enge betekenis van sculptuur) of een afgietsel van één van de vorige technieken. Ze staan op zichzelf of vormen een onderdeel van een groter, architecturaal geheel. Een afwerkingslaag, monochroom of polychroom, zorgt hierbij vaak voor een kleurrijke afwerking.

De conservatie en restauratie van sculpturen vormt één van de kerntaken van Profiel. Het vereist een specifieke aanpak, omdat deze driedimensionale objecten voorkomen in diverse vormen en materialen. Ze zijn uitgevoerd in steen, hout, terracotta, was, mortel, gips, enz. en kregen een afwerkingslaag op basis van lijmverf, olieverf, bladgoud, enz. Profiel besteed bijzondere aandacht aan het begrijpen van het object en zijn geschiedenis. Een voorstudie van de drager en de polychromie zijn onontbeerlijk om een goede behandeling te bepalen. Herstellingen en overschilderingen zijn inherent aan sculpturen en polychrome beelden. Aan de hand van stratigrafische vensters wordt de opeenvolging van de diverse campagnes en fasen in de polychromie in kaart gebracht.

De conservatie en restauratie van sculpturen vraagt een multidisciplinaire aanpak. Binnen profiel zijn restaurateurs werkzaam die gespecialiseerd zijn in de behandeling van (polychroom) beeldhouwwerk.