Schilderijen

Projecten

Schilderijen

De conservatie en restauratie van schilderijen behoort tot één van de kerntaken van Profiel. Onze experten in schilderijrestauratie hebben ervaring met diverse dragers; doeken gespannen op een spieraam, schilderijen op paneel en marouflages. We zijn vertrouwd met verschillende materialen; olieverf, tempera verf, acrylverf, lijmverf, encaustiek, al dan niet afgewerkt met een vernis. Onze restaurateurs behandelen werken uit verschillende stijlen en periodes, zowel historisch als hedendaags en kunnen instaan voor onderzoek en advies.

De behandeling van de kunstwerken heeft tot doel de leesbaarheid van het beeld te herstellen met respect voor de materiële geschiedenis en de esthetiek van het werk. De conservatie van de nog aanwezige informatie en intentie van de kunstenaar is primair bij de behandeling. Onder andere bij de behandeling van olieverfschilderijen worden we als restaurateurs vaak geconfronteerd met een vergeelde vernis die de leesbaarheid van het beeld aantast. Dit vergt een specifieke aanpak en de nodige kennis van chemicaliën en een deontologische achtergrond om de integriteit van het werk niet aan te tasten.

Het atelier van Profiel beschikt over een schrijnwerkerij en houtspecialisten voor de behandeling van een paneel. Het atelier is eveneens geschikt voor de schilderijrestauratie van werken in groot formaat en we kunnen zorgen voor een veilig transport van de doeken of panelen.