Profiel - onderzoek

Projecten

Onderzoek

Een conservatie of restauratie project vraagt, zeker als het complex of groot is, een grondig onderzoek. Dit laat toe een status of nulmeting op te maken van de toestand van een gebouw of object. Hierbij brengen we de bouwhistorische, bouwtechnische en materiële geschiedenis in kaart. Daarnaast stellen we ook een behandelplan op voor de toekomst. We onderzoeken de opeenvolgende (bouw)sporen en afwerkingslagen. We doen dit onderzoek onder meer aan de hand van stratigrafische kijkvensters en microscopische stalen. Indien nuttig vullen we het onderzoek aan met een proefrestauratie. Soms is het noodzakelijk om dringende instandhoudingswerken uit te voeren. Zodat we het monument of object kunnen beschermen tegen verder verval.

Profiel bv beschikt over de nodige expertise om onderzoek uit te voeren. We zijn in staat om een schadebeeld op te stellen. Dit vullen we, indien gewenst, aan met een behandelplan en raming van het toekomstige restauratieproject. Afhankelijk van de problematiek stellen we een team samen. Enerzijds kan dit team bestaan uit kunsthistorici, die kunnen instaan voor kunsthistorisch en archiefonderzoek. Anderzijds kan het team ook aangevuld worden met restaurateurs uit diverse disciplines. Deze laatste hebben de nodige kennis van de materialen en conservatie- en restauratie opties. We maken indien nodig gebruik van fysisch-chemische onderzoeksmethodes. Deze kunnen bestaan uit foto’s bij scheerlicht, ultraviolet licht, calcium carbide methode voor vochtmetingen, zoutanalyses, analyses van pigmenten en bindmiddelen. Analyses die we zelf niet kunnen uitvoeren besteden we uit aan erkende laboratoria waar we mee samenwerken.

We bundelen alle bevindingen van het onderzoek in een uitgebreid verslag. Dit wordt geïllustreerd met foto’s, schema’s, mapping (Metigo MAP), laboverslagen en eventueel een raming van de voorgestelde restauratiewerken.