Profiel - Decoratief schilderwerk

Projecten

Decoratief schilderwerk

Profiel is gespecialiseerd in decoratief schilderwerk vanuit het perspectief van conservatie/restauratie met historische ambachtelijke technieken en hun reconstructie. Meestal doen we dit binnen of aanvullend op een restauratie opdracht maar we kunnen dit ook als een afzonderlijk project uitvoeren.

Marmerimitatie en houtimitatie zijn in de loop van de geschiedenis veel toegepast. Met dit principe wil men minder kwalitatieve materialen het uitzicht geven van edele materialen. Het uitvoeren van deze imitaties vergen een specifieke kennis en expertise. Enkele van onze restaurateurs hebben zich verdiept in deze technieken en volgden opleiding om deze op een correcte manier te interpreteren en uit te voeren.

Profiel heeft zich gespecialiseerd in decoratief schilderwerk en meer bepaald de reconstructie van neogotische muur- en sjabloonschilderingen. Onze restaurateurs leggen de motieven vast aan de hand van stratigrafisch onderzoek en digitaliseren de motieven. Hierna maken we er een werkbaar motief van. Met onze digitale plotter op groot formaat printen we vervolgens de sjablonen op ware grootte. Het aanbrengen van de sjablonen en schilderwerk gebeurt vervolgens op ambachtelijke wijze in situ.