Disclaimer

Laatste bijgewerkt: 22 augustus 2023

De informatie op de website van Restauratie-Monumentenzorg.be wordt verstrekt als algemene informatie en dient uitsluitend ter referentie. Hoewel we ernaar streven om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de verstrekte informatie niet garanderen.

De inhoud op deze website is geen vervanging voor professioneel advies en mag niet worden beschouwd als een deskundig oordeel of aanbeveling. Het gebruik van de verstrekte informatie is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige actie die u onderneemt op basis van de informatie op deze website.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid en beveiliging van deze website te waarborgen. Desondanks kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot schade aan computersystemen, verlies van gegevens of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Deze website kan links bevatten naar externe websites van derden. Deze links worden verstrekt voor uw gemak en betekenen niet dat we de inhoud van deze websites onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid van externe websites.

De informatie op deze website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de inhoud, structuur, functionaliteit of beschikbaarheid van de website op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voordat u beslissingen neemt op basis van de informatie op deze website.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en stemt u ermee in dat u deze op eigen verantwoordelijkheid naleeft.

Voor vragen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.