Restauratie en Monumentenzorg

Profiel beoogt een maximaal behoud van de esthetische en historische integriteit van een object

Schilderijen

Schilderijen

De conservatie en restauratie van schilderijen behoort tot één van de kerntaken van Profiel. Onze experten in schilderijrestauratie hebben ervaring met diverse dragers; doeken gespannen op een spieraam, schilderijen op paneel en marouflages. We zijn vertrouwd met verschillende materialen; olieverf, tempera verf, acrylverf, lijmverf, encaustiek, al dan niet afgewerkt met een vernis. Onze restaurateurs behandelen werken uit verschillende stijlen en periodes, zowel historisch als hedendaags en kunnen instaan voor onderzoek en advies.

Muurschilderingen

Bij Profiel werken restaurateurs die gespecialiseerd zijn in de conservatie en restauratie van muurschilderingen uit verschillende periodes en technieken. We werken met diverse materialen zoals kalk, gips, mortel en zijn vertrouwd met afwerkingstechnieken zoals fresco, secco en olieverf. Vanuit onze expertise kunnen we zowel eenvoudige schilderingen als totaalprojecten behandelen. We adviseren u in de mogelijke behandelingen, vooronderzoek en kostprijs van de uiteindelijke behandeling van uw muurschildering.

Muurschilderingen

Decoratief schilderwerk

Profiel is gespecialiseerd in decoratief schilderwerk vanuit het perspectief van conservatie/restauratie met historische ambachtelijke technieken en hun reconstructie. Enkele van onze restaurateurs zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van marmerimitaties, houtimitaties en sjabloonschilderingen. Meestal gebeurt dit binnen of aanvullend op een restauratie opdracht maar we kunnen dit ook als een afzonderlijk project uitvoeren.

Sculpturen

De conservatie en restauratie van beelden vereist een specifieke aanpak, omdat deze driedimensionale objecten voorkomen in diverse vormen en materialen. Ze zijn uitgevoerd in steen, hout, terracotta, was, mortel, gips, enz. en kregen een afwerkingslaag op basis van lijmverf, olieverf, bladgoud, enz. Een voorstudie van de drager en de polychromie zijn onontbeerlijk om een goede behandeling te bepalen. Herstellingen en overschilderingen zijn inherent aan sculpturen en polychrome beelden. Aan de hand van stratigrafische vensters wordt de opeenvolging van de diverse campagnes en fasen in de polychromie in kaart gebracht.

Sculpturen
Profiel - Hout

Hout

Houtrestauratie is een discipline waarbij niet enkel de esthetiek maar ook de functionaliteit een belangrijke rol speelt. Profiel heeft een jarenlange reputatie op het vlak van hout- en meubelrestauratie. Bij de conservatie en restauratie van antieke meubelen tot historisch schrijnwerk is het belangrijk om niet alleen de oorspronkelijke materialen te respecteren maar ook om hun functie niet uit het oog te verliezen. Dit vraagt vaak een multidisciplinaire aanpak van de restaurateurs, denken we maar aan orgels, waar we steeds zullen samenwerken met specialisten inzake de functionaliteit van het muziekinstrument.

Staff- en stucwerk

Het behandelen van staff- en stuckwerk is één van de specialiteiten van Profiel. Onze restaurateurs hebben zich reeds jarenlang verdiept in de historische, materiaaltechische en vormelijke aspecten van stuckwerk uit diverse periodes. Onderzoek naar de historisch gebruikte materialen en technieken stellen ons in staat om stuckwerkplafonds, panelen of schouwen op een historisch en deontologisch verantwoorde manier te benaderen alsook om eventuele reconstructies uit te voeren in de stijl, techniek en materialen waarop ze oorspronkelijk vervaardigd zijn.

Profiel - Staff- en stucwerk
Profiel - Vergulden

Vergulden

Profiel heeft reeds een jarenlange ervaring met zowel de conservatie en restauratie van verguldwerk, het aanbrengen van nieuwe verguldwerk of een combinatie van beide. Elke situatie wordt door de restaurateur geanalyseerd en vraagt een specifieke aanpak en keuze van materialen. De gespecialiseerde restaurateurs bij Profiel beschikken over de materiaal- en technische kennis alsook de deontologische achtergrond om de integriteit van het werk te bewaren bij een conservatie of restauratie opdracht.

Sgrafitto

De sgraffitotechniek is in België toegepast vanaf de Art Nouveau-periode. Het is een techniek waarbij men twee lagen mortel boven elkaar aanbrengt, waarvan de onderste donker gekleurd is. Nadien krast men in de toplaag een tekening, waardoor de onderste laag zichtbaar is in de krassen. Na het inkrassen wordt de toplaag beschilderd en eventueel voorzien van vergulde accenten. Profiel is gespecialiseerd in de conservatie, restauratie en reconstructie van sgraffito’s. Door de historische kennis van de techniek is het voor ons ook mogelijk om indien gewenst nieuwe ontwerpen uit te voeren.

Profiel - onderzoek

Onderzoek

Een conservatie of restauratie project vraagt, zeker als het complex of groot is, een grondig onderzoek. Dit laat toe een status of nulmeting op te maken van de toestand van een gebouw of object. Hierbij brengen we de bouwhistorische, bouwtechnische en materiële geschiedenis in kaart. Daarnaast stellen we ook een behandelplan op voor de toekomst. We onderzoeken de opeenvolgende (bouw)sporen en afwerkingslagen. We doen dit onderzoek onder meer aan de hand van stratigrafische kijkvensters en microscopische stalen. Indien nuttig vullen we het onderzoek aan met een proefrestauratie.